Kommunens miljöbilar

Andel miljöbilar av kommunorganisationens personbilar och lätta lastbilar.

Indikatorn visar andelen av de kommunala organisationernas bilar som är miljöbilar enligt den definition som gällde vid inköpstillfället. I redovisningen ingår både personbilar och lätta lastbilar. I Skövde kommun ingår även andelen miljöbilar i MÖS. Data sammanställs från vägtrafikregistret och avser de bilar som är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 30,5
Alla MÖS-kommuner 2010 42,2
Alla MÖS-kommuner 2011 52,8
Alla MÖS-kommuner 2012 51,8
Alla MÖS-kommuner 2013 50,7
Alla MÖS-kommuner 2014 46,6
Alla MÖS-kommuner 2015 45,7
Alla MÖS-kommuner 2016 46,4
Falköping 2009 26,8
Falköping 2010 32,9
Falköping 2011 53
Falköping 2012 55,8
Falköping 2013 59,6
Falköping 2014 50,6
Falköping 2015 49,2
Falköping 2016 48,8
Hjo 2009 34
Hjo 2010 39,2
Hjo 2011 33,8
Hjo 2012 42,3
Hjo 2013 42,3
Hjo 2014 41,7
Hjo 2015 41,3
Hjo 2016 41
Karlsborg 2009 10,5
Karlsborg 2010 36,1
Karlsborg 2011 47,4
Karlsborg 2012 43,1
Karlsborg 2013 38,3
Karlsborg 2014 30
Karlsborg 2015 28,4
Karlsborg 2016 32,8
Skövde 2009 37,6
Skövde 2010 52,9
Skövde 2011 59,3
Skövde 2012 55,4
Skövde 2013 54,5
Skövde 2014 52,1
Skövde 2015 52,1
Skövde 2016 53,5
Tibro 2009 17,2
Tibro 2010 27,7
Tibro 2011 40
Tibro 2012 39,7
Tibro 2013 25,9
Tibro 2014 27,8
Tibro 2015 24,4
Tibro 2016 23,4
Riket 2009 34,5
Riket 2010 40,3
Riket 2011 45,4
Riket 2012 45,5
Riket 2013 44
Riket 2014 44
Riket 2015 44,3
Riket 2016 45,6
Datakälla: Uppgifter från Vägtrafikregistret sammanställt av Miljöfordon Syd.

Kommentar

I genomsnitt ligger andelen miljöbilar på 46 procent bland MÖS-kommunerna, vilket är ungefär detsamma som riket. Skövde och Falköping har högst andel miljöbilar, 54 respektive 49 procent.
Drivs med Miljöbarometern