Kommunens miljöbilar

Andel miljöbilar av kommunorganisationens personbilar och lätta lastbilar.

Indikatorn visar andelen av de kommunala organisationernas bilar som är miljöbilar enligt den definition som gällde vid inköpstillfället. I redovisningen ingår både personbilar och lätta lastbilar. I Skövde kommun ingår även andelen miljöbilar i MÖS. Data sammanställs från vägtrafikregistret och avser de bilar som är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag.

Andel miljöbilar av kommunorganisationens personbilar och lätta lastbilar.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Färgruta Riket
Datakälla: Uppgifter från Vägtrafikregistret sammanställt av Miljöfordon Syd.
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:46,4 % (2016)
Utgångsvärde:30,5 % (2009)

Kommentar

I genomsnitt ligger andelen miljöbilar på 46 procent bland MÖS-kommunerna, vilket är ungefär detsamma som riket. Skövde och Falköping har högst andel miljöbilar, 54 respektive 49 procent.
Drivs med Miljöbarometern