Kollektivtrafik

Antal resor per invånare inom kollektivtrafiken.

Indiaktorn visar antal resor per invånare med stadstrafiken i Skövde och Falköping samt lokaltrafiken i alla fem kommuner. Indikatorn visar inte övriga linjer som trafikerar mellan kommunerna.

Mätområde Senaste värdet Datum
Stadstrafik Skövde 45 2016
Lokaltrafik Skövde 3 2016
Stadstrafik Falköping 11 2016
Lokaltrafik Falköping 3 2016
Lokaltrafik Karlsborg 6 2016
Lokaltrafik Tibro 1 2016
Lokaltrafik Hjo 1 2016
Alla MÖS-kommuner 28 2016
Datakälla: Västtrafik

Kommentar

Skövdes stadstrafik har betydligt fler resor än övriga kommuner vilket förutom beror på att det är Skaraborgs största stad också beror på att två stora arbetsgivare finns här; Volvo personvagnar och Militären.

Inom övriga linjer har det inte skett några större förändringar senaste åren.
Drivs med Miljöbarometern