Kollektivtrafik

Antal resor per invånare inom kollektivtrafiken.

Indiaktorn visar antal resor per invånare med stadstrafiken i Skövde och Falköping samt lokaltrafiken i alla fem kommuner. Indikatorn visar inte övriga linjer som trafikerar mellan kommunerna.

Kommentar

Skövdes stadstrafik har betydligt fler resor än övriga kommuner vilket förutom beror på att det är Skaraborgs största stad också beror på att två stora arbetsgivare finns här; Volvo personvagnar och Militären.

Inom övriga linjer har det inte skett några större förändringar senaste åren.
Drivs med Miljöbarometern