Kollektivtrafik

Antal resor per invånare inom kollektivtrafiken.

Indiaktorn visar antal resor per invånare med stadstrafiken i Skövde och Falköping samt lokaltrafiken i alla fem kommuner. Indikatorn visar inte övriga linjer som trafikerar mellan kommunerna.

Antal resor per invånare inom kollektivtrafiken.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Lokaltrafik Karlsborg
Datakälla: Västtrafik
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2013
Senaste värdet:6 (2016)
Utgångsvärde:6 (2013)

Kommentar

Skövdes stadstrafik har betydligt fler resor än övriga kommuner vilket förutom beror på att det är Skaraborgs största stad också beror på att två stora arbetsgivare finns här; Volvo personvagnar och Militären.

Inom övriga linjer har det inte skett några större förändringar senaste åren.
Drivs med Miljöbarometern