Kollektivtrafik

Antal resor per invånare inom kollektivtrafiken.

Indiaktorn visar antal resor per invånare med stadstrafiken i Skövde och Falköping samt lokaltrafiken i alla fem kommuner. Indikatorn visar inte övriga linjer som trafikerar mellan kommunerna.

Antal resor per invånare inom kollektivtrafiken.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Lokaltrafik Hjo
Datakälla: Västtrafik
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2013
Senaste värdet:1 (2016)
Utgångsvärde:2 (2013)

Kommentar

Skövdes stadstrafik har betydligt fler resor än övriga kommuner vilket förutom beror på att det är Skaraborgs största stad också beror på att två stora arbetsgivare finns här; Volvo personvagnar och Militären.

Inom övriga linjer har det inte skett några större förändringar senaste åren.
Drivs med Miljöbarometern