Kollektivtrafik

Antal resor per invånare inom kollektivtrafiken.

Indiaktorn visar antal resor per invånare med stadstrafiken i Skövde och Falköping samt lokaltrafiken i alla fem kommuner. Indikatorn visar inte övriga linjer som trafikerar mellan kommunerna.

Antal resor per invånare inom kollektivtrafiken.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Stadstrafik Skövde
Färgruta Stadstrafik Falköping
Färgruta Lokaltrafik Karlsborg
Färgruta Lokaltrafik Skövde
Färgruta Lokaltrafik Falköping
Färgruta Lokaltrafik Hjo
Färgruta Lokaltrafik Tibro
Datakälla: Västtrafik
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2013
Senaste värdet:29,1 (2018)
Utgångsvärde:25,4 (2013)

Kommentar

Totalt antal resor per invånare har ökat inom de fem kommunerna vilket beror på att antal resor inom Skövdes stadstrafik har ökat. Skövdes stadstrafik har betydligt fler resor än övriga kommuner vilket beror på, förutom att det är Skaraborgs största stad, också att två stora arbetsgivare finns här; Volvo personvagnar och Militären.

Inom övriga linjer har det inte skett några större förändringar senaste åren. Dock är det intressant att se att av de tre mindre kommunerna så är antalet resande i Karlsborg (5,2 stycken/invånare) betydligt högre jämfört med Tibro (0,9 stycken/invånare) och Hjo (1,7 stycken/invånare). Karlsborg är också den kommun med lägst antal invånare av de fem kommunerna.
Drivs med Miljöbarometern