Koldioxidutsläpp nya bilar (2)

Koldioxidutsläpp från nya bilar med hänsyn till miljövinst genom förnyelsebara drivmedel.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2005 185
Alla MÖS-kommuner 2006 174
Alla MÖS-kommuner 2007 163
Alla MÖS-kommuner 2008 148
Alla MÖS-kommuner 2009 145
Alla MÖS-kommuner 2010 142
Alla MÖS-kommuner 2011 138
Alla MÖS-kommuner 2012 133
Alla MÖS-kommuner 2013 133
Alla MÖS-kommuner 2014 128
Falköping 2005 184
Falköping 2006 169
Falköping 2007 164
Falköping 2008 146
Falköping 2009 145
Falköping 2010 139
Falköping 2011 136
Falköping 2012 132
Falköping 2013 132
Falköping 2014 130
Hjo 2005 187
Hjo 2006 179
Hjo 2007 164
Hjo 2008 149
Hjo 2009 143
Hjo 2010 141
Hjo 2011 138
Hjo 2012 130
Hjo 2013 132
Hjo 2014 132
Karlsborg 2005 184
Karlsborg 2006 173
Karlsborg 2007 159
Karlsborg 2008 148
Karlsborg 2009 145
Karlsborg 2010 147
Karlsborg 2011 136
Karlsborg 2012 130
Karlsborg 2013 131
Karlsborg 2014 122
Skövde 2005 183
Skövde 2006 173
Skövde 2007 162
Skövde 2008 148
Skövde 2009 147
Skövde 2010 142
Skövde 2011 139
Skövde 2012 136
Skövde 2013 132
Skövde 2014 128
Tibro 2005 187
Tibro 2006 177
Tibro 2007 166
Tibro 2008 147
Tibro 2009 147
Tibro 2010 142
Tibro 2011 140
Tibro 2012 136
Tibro 2013 137
Tibro 2014 130
Riket 2005 189
Riket 2006 178
Riket 2007 169
Riket 2008 150
Riket 2009 154
Riket 2010 148
Riket 2011 142
Riket 2012 137
Riket 2013 136
Riket 2014 131
Datakälla: Index över nya bilars klimatpåverkan 2012; Trafikverket

Kommentar

Om man tar hänsyn till den samlade klimatnyttan med etanol- och gasbilar blir utsläppen från nya bilar i snitt 128 g/km bland MÖS-kommunerna. Karlsborg och Skövde har lägst koldioxidutsläpp på 122 respektive 128 g/km. Karlsborg ligger därmed i topp bland Sveriges kommuner. Alla kommuner förutom Hjo ligger under medel i landet.

Senaste data som finns är för 2014 då Trafikverket har slutat att publicera detta.
Drivs med Miljöbarometern