Koldioxidutsläpp nya bilar (2)

Koldioxidutsläpp från nya bilar med hänsyn till miljövinst genom förnyelsebara drivmedel.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 128 2014
Falköping 130 2014
Hjo 132 2014
Karlsborg 122 2014
Skövde 128 2014
Tibro 130 2014
Riket 131 2014
Datakälla: Index över nya bilars klimatpåverkan 2012; Trafikverket

Kommentar

Om man tar hänsyn till den samlade klimatnyttan med etanol- och gasbilar blir utsläppen från nya bilar i snitt 128 g/km bland MÖS-kommunerna. Karlsborg och Skövde har lägst koldioxidutsläpp på 122 respektive 128 g/km. Karlsborg ligger därmed i topp bland Sveriges kommuner. Alla kommuner förutom Hjo ligger under medel i landet.

Senaste data som finns är för 2014 då Trafikverket har slutat att publicera detta.
Drivs med Miljöbarometern