Koldioxidutsläpp nya bilar (1)

Koldioxidutsläpp från nya bilar utan hänsyn till förnyelsebara drivmedel.

Statistiken baseras på EU:s metod att mäta utsläppen (uppgifter från biltillverkaren). Det innebär att etanol- och gasbilar antas köra på bensin, vilket ger en bra indikation på hur energieffektiva fordonen är. Tar man hänsyn till klimatnyttan med etanol- och gasbilar, blir de genomsnittliga utsläppen från nya bilar något lägre (se indikator "Koldioxidutsläpp nya bilar (2)").

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2005 188
Alla MÖS-kommuner 2006 180
Alla MÖS-kommuner 2007 171
Alla MÖS-kommuner 2008 163
Alla MÖS-kommuner 2009 154
Alla MÖS-kommuner 2010 146
Alla MÖS-kommuner 2011 139
Alla MÖS-kommuner 2012 134
Alla MÖS-kommuner 2013 133
Alla MÖS-kommuner 2014 130
Falköping 2005 186
Falköping 2006 178
Falköping 2007 172
Falköping 2008 162
Falköping 2009 154
Falköping 2010 142
Falköping 2011 138
Falköping 2012 133
Falköping 2013 132
Falköping 2014 131
Hjo 2005 189
Hjo 2006 181
Hjo 2007 169
Hjo 2008 166
Hjo 2009 149
Hjo 2010 143
Hjo 2011 138
Hjo 2012 132
Hjo 2013 132
Hjo 2014 133
Karlsborg 2005 185
Karlsborg 2006 173
Karlsborg 2007 164
Karlsborg 2008 155
Karlsborg 2009 149
Karlsborg 2010 149
Karlsborg 2011 137
Karlsborg 2012 130
Karlsborg 2013 131
Karlsborg 2014 123
Skövde 2005 191
Skövde 2006 186
Skövde 2007 176
Skövde 2008 170
Skövde 2009 161
Skövde 2010 148
Skövde 2011 142
Skövde 2012 137
Skövde 2013 132
Skövde 2014 130
Tibro 2005 188
Tibro 2006 183
Tibro 2007 171
Tibro 2008 160
Tibro 2009 158
Tibro 2010 146
Tibro 2011 141
Tibro 2012 136
Tibro 2013 138
Tibro 2014 131
Riket 2005 194
Riket 2006 189
Riket 2007 181
Riket 2008 174
Riket 2009 165
Riket 2010 144
Riket 2011 153
Riket 2012 138
Riket 2013 136
Riket 2014 132
Datakälla: Index över nya bilars klimatpåverkan 2014; Trafikverket

Kommentar

Både Kalsborg och Skövde har uppnått EU:s mål på 130 g/km. Karlsborg ligger så lågt som 123 g/km vilket är lägst i Sverige. De övriga kommunerna ligger precis på gränsen för att nå målet och i genomsnitt ligger MÖS-kommunern på 130 g/km. Kommunerna i Skaraborg ligger under både genomsnittet i länet och i riket.

Senaste data som finns är för 2014 då Trafikverket har slutat att publicera detta.

EU mål

De genomsnittliga utsläppen från nya bilar ska vara högst 130 gram/km år 2015 och ska nås genom förbättringar i motorteknik.
Drivs med Miljöbarometern