Koldioxidutsläpp nya bilar (1)

Koldioxidutsläpp från nya bilar utan hänsyn till förnyelsebara drivmedel.

Statistiken baseras på EU:s metod att mäta utsläppen (uppgifter från biltillverkaren). Det innebär att etanol- och gasbilar antas köra på bensin, vilket ger en bra indikation på hur energieffektiva fordonen är. Tar man hänsyn till klimatnyttan med etanol- och gasbilar, blir de genomsnittliga utsläppen från nya bilar något lägre (se indikator "Koldioxidutsläpp nya bilar (2)").

Koldioxidutsläpp från nya bilar utan hänsyn till förnyelsebara drivmedel.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Riket
Färgruta Skövde
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Färgruta Falköping
Färgruta Karlsborg
Datakälla: Index över nya bilars klimatpåverkan 2014; Trafikverket
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2005
Senaste värdet:130 g/km (2014)
Utgångsvärde:188 g/km (2005)
Målvärde:130 g/km ()

Kommentar

Både Kalsborg och Skövde har uppnått EU:s mål på 130 g/km. Karlsborg ligger så lågt som 123 g/km vilket är lägst i Sverige. De övriga kommunerna ligger precis på gränsen för att nå målet och i genomsnitt ligger MÖS-kommunern på 130 g/km. Kommunerna i Skaraborg ligger under både genomsnittet i länet och i riket.

Senaste data som finns är för 2014 då Trafikverket har slutat att publicera detta.

EU mål

De genomsnittliga utsläppen från nya bilar ska vara högst 130 gram/km år 2015 och ska nås genom förbättringar i motorteknik.
Drivs med Miljöbarometern