Förnybart drivmedel inom organisationen

Andel förnybart drivmedel inom organisationerna.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 6
Alla MÖS-kommuner 2011 6
Alla MÖS-kommuner 2012 10
Alla MÖS-kommuner 2013 14
Alla MÖS-kommuner 2014 14
Alla MÖS-kommuner 2015 15
Alla MÖS-kommuner 2016 18
Falköping 2009 9
Falköping 2011 8
Falköping 2012 9
Falköping 2013 14
Falköping 2014 14
Hjo 2009 4
Hjo 2011 6
Hjo 2012 6
Hjo 2013 9
Hjo 2014 10
Hjo 2015 13
Hjo 2016 16
Karlsborg 2009 5
Karlsborg 2011 5
Karlsborg 2012 7
Karlsborg 2013 12
Karlsborg 2014 11
Karlsborg 2015 14
Karlsborg 2016 13
Skövde 2012 21
Skövde 2013 24
Skövde 2014 26
Skövde 2015 29
Skövde 2016 39
Tibro 2009 5
Tibro 2011 6
Tibro 2012 7
Tibro 2013 11
Tibro 2014 11
Tibro 2015 5,8
Tibro 2016 5,7
Datakälla: Kolada (inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten)

Kommentar

Skövde är den kommun med högst andel förnybart och ligger nästan på 40 procent. Dock är det oklart hur stor andelen förnybart det är i dieseln. Denna siffra kan därför komma att korrigeras. Även för Karlsborg är detta oklart för åren 2015 och 2016.

För åren 2015 och 2016 har andelen beräknats utifrån drivmedlens energimängd vilket gör att åren innan dess inte är helt jämförbara, förutom för Skövde där alla år är uppdaterade.

För Hjo och Falköping saknas uppgifter.


Drivs med Miljöbarometern