Förnybart drivmedel inom organisationen

Andel förnybart drivmedel inom organisationerna.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 18 2016
Falköping 14 2014
Hjo 16 2016
Karlsborg 13 2016
Skövde 39 2016
Tibro 5,7 2016
Datakälla: Kolada (inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten)

Kommentar

Skövde är den kommun med högst andel förnybart och ligger nästan på 40 procent. Dock är det oklart hur stor andelen förnybart det är i dieseln. Denna siffra kan därför komma att korrigeras. Även för Karlsborg är detta oklart för åren 2015 och 2016.

För åren 2015 och 2016 har andelen beräknats utifrån drivmedlens energimängd vilket gör att åren innan dess inte är helt jämförbara, förutom för Skövde där alla år är uppdaterade.

För Hjo och Falköping saknas uppgifter.


Drivs med Miljöbarometern