Förnybart drivmedel inom organisationen

Andel förnybart drivmedel inom organisationerna.

Andel förnybart drivmedel inom organisationerna.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Skövde
Färgruta Hjo
Färgruta Falköping
Färgruta Karlsborg
Färgruta Tibro
Datakälla: Kolada (inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten)
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:18 % (2016)
Utgångsvärde:6 % (2009)

Kommentar

Skövde är den kommun med högst andel förnybart och ligger nästan på 40 procent. Dock är det oklart hur stor andelen förnybart det är i dieseln. Denna siffra kan därför komma att korrigeras. Även för Karlsborg är detta oklart för åren 2015 och 2016.

För åren 2015 och 2016 har andelen beräknats utifrån drivmedlens energimängd vilket gör att åren innan dess inte är helt jämförbara, förutom för Skövde där alla år är uppdaterade.

För Hjo och Falköping saknas uppgifter.


Drivs med Miljöbarometern