Radon per kommun

Andel undersökta flerbostadshus med radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Den vanligaste orsaken till förhöjda halter inomhus är att markradon kommer in i huset via otätheter. Platåbergen i Falköping och Skövde kommuner består till viss del av alunskiffer. Alunskiffer innehåller höga halter av uran och därmed är risken för markradon förhöjd i områden runt bergen.

Varje år orsaker radon i inomhusluft ca. 500 fall av lungcancer i Sverige. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon i inomhusluft. Detta innebär att risken för lungcancer vid förhöjda radonhalter ökar mer för den som röker jämfört med den som inte röker.

Indikatorn visar nu radonhalten för både bostadsrätter och hyresrätter. Tidigare var endast hyresrätter inkluderat.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 74 2016
Falköping 62 2016
Hjo 93 2016
Karlsborg 75 2016
Skövde 74 2016
Tibro 87 2016
Datakälla: MÖS

Kommentar

Hjo är den kommun där högst andel flerbostadshus ligger under riktvärdet med 93 procent, därefter Tibro på 87 procent. Falköping är den kommun där högst andel flerbostadshus överskrider riktvärdet, därefter Skövde (32 procent respektive 21 procent). Detta beror förmodligen på att platåbergen i de två kommunerna till viss del består av alunskiffer (se ovan).

Dokument

Senast 2019 ska halten radon i inomhusluft i minst 90 procent av alla flerbostadshus inte överskrida 200 Bq/m3.

Senast 2020 ska halten radon i inomhusluft i 100 procent av alla flerbostadhus inte överskrida 200 Bq/m3.
Drivs med Miljöbarometern