Radon per kommun

Andel undersökta flerbostadshus med radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Den vanligaste orsaken till förhöjda halter inomhus är att markradon kommer in i huset via otätheter. Platåbergen i Falköping och Skövde kommuner består till viss del av alunskiffer. Alunskiffer innehåller höga halter av uran och därmed är risken för markradon förhöjd i områden runt bergen.

Varje år orsaker radon i inomhusluft ca. 500 fall av lungcancer i Sverige. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon i inomhusluft. Detta innebär att risken för lungcancer vid förhöjda radonhalter ökar mer för den som röker jämfört med den som inte röker.

Indikatorn visar radonhalten för bostadsrätter och hyresrätter.

Andel undersökta flerbostadshus med radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft.
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Färgruta Skövde
Färgruta Karlsborg
Färgruta Falköping
Datakälla: MÖS
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2016
Senaste värdet:85 % (2018)
Utgångsvärde:74 % (2016)
Målvärde:90 % (2019)

Kommentar

Andelen flerbostadshus under riktvärdet har ökat sedan 2016 med elva procentenheter. Hjo är den kommun där högst andel flerbostadshus ligger under riktvärdet med 97 procent, därefter Tibro på 90 procent. Målet till 2019 är därmed uppnått i dessa två kommuner. Falköping är den kommun där högst andel flerbostadshus överskrider riktvärdet (22 procent). Detta beror förmodligen på att platåbergen i kommunen till viss del består av alunskiffer (se ovan).

Riktvärden och mål

Miljönämndens mål för radonhalt i inomhusluften innebär att radonhalten i minst 90 % av alla
flerbostadshus ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast 2019.
Drivs med Miljöbarometern