Koppar i mossa

Koppar i vägg- och husmossa.

Koppar är livsnödvändigt för människor, djur och växter. Negativa hälsoeffekter av koppar är relaterade både till underskott och till överskott. Det finns alltså ett acceptabelt intervall för kopparintag. Men samtidigt kan kopparhalter som bara marginellt överstiger de naturliga ge upphov till skadliga effekter på mark- och vattenorganismer. Den största källan i dag är trafiken. Utsläppen av koppar från trafiken kommer främst från bromsbeläggen på bilar.

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av mossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Mossa tar upp metaller främst från luft och nederbörd men inte från det underlag de växer på. Deras metallinnehåll utgör därigenom ett bra mått på tillförseln från luften. Rikstäckande undersökningar genomförs vart femte år sedan 1970.

Mätområde Datum Värde
Falköping 1980 10
Falköping 1985 6,2
Falköping 1990 6,1
Falköping 2000 5
Falköping 2005 4,1
Falköping 2010 4,5
Falköping 2015 4,1
Hjo 1975 10
Hjo 1980 7,2
Hjo 1990 4,6
Hjo 2010 3,2
Hjo 2015 5,4
Karlsborg 1975 8,5
Karlsborg 1980 8,73
Karlsborg 1985 6,9
Karlsborg 1990 5,5
Karlsborg 2000 4,9
Karlsborg 2005 3,45
Karlsborg 2010 4,45
Karlsborg 2015 4
Skövde 1975 7,1
Skövde 1980 8,15
Skövde 2000 4,95
Skövde 2010 6,2
Tibro 1975 8,1
Tibro 2015 4,4
Datakälla: IVL

Kommentar

Kopparhalten har minskat tydligt fram till 2000/2005 men har därefter börjat öka igen. För Tibro finns endast värden för år 1975 och 2015. För Skövde saknas mätvärden 2015.
Drivs med Miljöbarometern