Kadmiumhalt i avloppsslam

Medelhalten av kadmium i avlopsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Kadmium och dess föreningar är mycket giftiga. Vid långvarigt upptag av små mängder kadmium via lungor eller magtarmkanalen är njurarna det känsligaste organen. Njurskador kan i sin tur leda till urkalkning av skelettet. Den största delen av slammets kadmiuminnehåll bedöms komma med hushållens bad-, disk- och tvättvatten. Biltvättar är en annan stor källa. En del kommer även ifrån konstnärsfärger.

Mätområde Datum Värde
Alla AVR 2012 0,7
Alla AVR 2013 0,58
Alla AVR 2015 0,67
Stadskvarn AVR, Skövde 2012 0,85
Stadskvarn AVR, Skövde 2013 0,57
Stadskvarn AVR, Skövde 2015 1,3
Tibro AVR 2012 0,71
Tibro AVR 2013 0,79
Tibro AVR 2015 0,71
Floby AVR, Falköping 2012 0,67
Floby AVR, Falköping 2013 0,53
Floby AVR, Falköping 2015 0,62
Hjo AVR 2012 0,69
Hjo AVR 2013 0,41
Hjo AVR 2015 0,36
Hulesjön reningsverk, Falköping 2012 0,58
Hulesjön reningsverk, Falköping 2013 0,62
Hulesjön reningsverk, Falköping 2015 0,36
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för alla avloppsreningsverk är något lägre 2015 jämfört med 2012. Tittar man på de enskilda reningsverken är slammets kadmiumhalt högre än året innan i Stadskvarn och Floby . I övriga verk är halten lägre. Samtliga avloppsreningsverk klarar dock gränsvärdet för kadmium med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern