Kadmiumhalt i avloppsslam

Medelhalten av kadmium i avlopsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Kadmium och dess föreningar är mycket giftiga. Vid långvarigt upptag av små mängder kadmium via lungor eller magtarmkanalen är njurarna det känsligaste organen. Njurskador kan i sin tur leda till urkalkning av skelettet. Den största delen av slammets kadmiuminnehåll bedöms komma med hushållens bad-, disk- och tvättvatten. Biltvättar är en annan stor källa. En del kommer även ifrån konstnärsfärger.

Mätområde Datum Värde
Alla AVR 2012 0,7
Alla AVR 2013 0,58
Alla AVR 2014 0,66
Alla AVR 2015 0,75
Alla AVR 2016 0,69
Alla AVR 2017 0,68
Stadskvarn AVR, Skövde 2012 0,85
Stadskvarn AVR, Skövde 2013 0,57
Stadskvarn AVR, Skövde 2014 0,78
Stadskvarn AVR, Skövde 2015 1,3
Stadskvarn AVR, Skövde 2016 0,66
Stadskvarn AVR, Skövde 2017 0,63
Tibro AVR 2012 0,71
Tibro AVR 2013 0,79
Tibro AVR 2014 0,8
Tibro AVR 2015 0,71
Tibro AVR 2016 0,7
Tibro AVR 2017 0,67
Floby AVR, Falköping 2012 0,67
Floby AVR, Falköping 2013 0,53
Floby AVR, Falköping 2014 0,62
Floby AVR, Falköping 2015 0,62
Floby AVR, Falköping 2016 0,64
Floby AVR, Falköping 2017 0,63
Hjo AVR 2012 0,69
Hjo AVR 2013 0,41
Hjo AVR 2014 0,4
Hjo AVR 2015 0,36
Hjo AVR 2016 0,41
Hjo AVR 2017 0,35
Hulesjön reningsverk, Falköping 2012 0,58
Hulesjön reningsverk, Falköping 2013 0,62
Hulesjön reningsverk, Falköping 2014 0,6
Hulesjön reningsverk, Falköping 2015 0,56
Hulesjön reningsverk, Falköping 2016 0,56
Hulesjön reningsverk, Falköping 2017 0,57
Karlsborgs AVR 2014 0,78
Karlsborgs AVR 2015 0,92
Karlsborgs AVR 2016 1,19
Karlsborgs AVR 2017 1,2
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för alla avloppsreningsverk är något lägre 2017 jämfört med 2012. Tittar man på de enskilda reningsverken är slammets kadmiumhalt betydligt högre i Kalrborgs avloppsreningsverk jämfört med övriga reningsverk. I Stadskvarn i Skövde har halten istället minskat drastiskt jämfört med 2015.

Samtliga avloppsreningsverk klarar gränsvärdet för kadmium med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern