Kadmiumhalt i avloppsslam

Medelhalten av kadmium i avlopsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Kadmium och dess föreningar är mycket giftiga. Vid långvarigt upptag av små mängder kadmium via lungor eller magtarmkanalen är njurarna det känsligaste organen. Njurskador kan i sin tur leda till urkalkning av skelettet. Den största delen av slammets kadmiuminnehåll bedöms komma med hushållens bad-, disk- och tvättvatten. Biltvättar är en annan stor källa. En del kommer även ifrån konstnärsfärger.

Mätområde Senaste värdet Datum
Stadskvarn AVR, Skövde 0,63 2017
Tibro AVR 0,67 2017
Floby AVR, Falköping 0,63 2017
Hjo AVR 0,35 2017
Hulesjön reningsverk, Falköping 0,57 2017
Alla AVR 0,68 2017
Karlsborgs AVR 1,2 2017
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för alla avloppsreningsverk är något lägre 2017 jämfört med 2012. Tittar man på de enskilda reningsverken är slammets kadmiumhalt betydligt högre i Kalrborgs avloppsreningsverk jämfört med övriga reningsverk. I Stadskvarn i Skövde har halten istället minskat drastiskt jämfört med 2015.

Samtliga avloppsreningsverk klarar gränsvärdet för kadmium med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern