Kadmiumhalt i avloppsslam

Medelhalten av kadmium i avlopsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Kadmium och dess föreningar är mycket giftiga. Vid långvarigt upptag av små mängder kadmium via lungor eller magtarmkanalen är njurarna det känsligaste organen. Njurskador kan i sin tur leda till urkalkning av skelettet. Den största delen av slammets kadmiuminnehåll bedöms komma med hushållens bad-, disk- och tvättvatten. Biltvättar är en annan stor källa. En del kommer även ifrån konstnärsfärger.

Mätområde Senaste värdet Datum
Stadskvarn AVR, Skövde 1,3 2015
Tibro AVR 0,71 2015
Floby AVR, Falköping 0,62 2015
Hjo AVR 0,36 2015
Hulesjön reningsverk, Falköping 0,36 2015
Alla AVR 0,67 2015
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för alla avloppsreningsverk är något lägre 2015 jämfört med 2012. Tittar man på de enskilda reningsverken är slammets kadmiumhalt högre än året innan i Stadskvarn och Floby . I övriga verk är halten lägre. Samtliga avloppsreningsverk klarar dock gränsvärdet för kadmium med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern