Installerad köldmediemängd

Mängd köldmedier som finns installerad i MÖS-kommunerna.

Köldmedier kallas ämnen som transporterar kyla eller värme i ett slutet system. De används bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Läckage av köldmedier kan påverka klimatet och ozonskiktet negativt. Därför gäller speciella regler för hur köldmedierna får hanteras. Köldmedier som innehåller klor, till exempel CFC och HCFC, bryter ned jordens skyddande ozonlager vilket medför att stark UV-strålning når jorden och ökar risken för hudcancer och att växter skadas. Gruppen CFC är idag förbjuden och det är förbjudet att fylla på aggregat med HCFC. Dessa ämnen har oftast ersatts med ämnen ur gruppen HFC. Det är en ämnesgrupp som inte bryter ner ozonskiktet, men vissa av dessa ämnen är växthusgaser som bidrar till att öka växthuseffekten.

Mätområde Datum Värde
HCFC 2010 1095
HCFC 2011 1036
HCFC 2012 877
HCFC 2013 714
HCFC 2014 6
HCFC 2015 11
HCFC 2016 0
HCFC 2017 0
HFC 2010 14405
HFC 2011 14094
HFC 2012 16769
HFC 2013 16397
HFC 2014 14715
HFC 2015 15209
HFC 2016 15557
HFC 2017 16573
Datakälla: MÖS

Kommentar

HCFC har nu utfasats i alla kommuner och ersatts av HFC.

Hjo och Karlsborg ingår i statistiken från och med 2012 respektive 2013.
Drivs med Miljöbarometern