Ekologiska livsmedel

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.

Mätområde Datum Värde
Falköping 2008 5
Falköping 2009 8
Falköping 2010 13
Falköping 2011 20
Falköping 2012 19
Falköping 2013 19
Falköping 2014 19
Falköping 2015 19
Falköping 2016 26
Hjo 2011 5,3
Hjo 2013 8
Hjo 2014 14
Hjo 2015 17
Hjo 2016 18
Karlsborg 2011 11
Karlsborg 2013 4
Karlsborg 2016 18
Skövde 2009 1,7
Skövde 2010 2,6
Skövde 2011 9,7
Skövde 2012 9,9
Skövde 2013 11
Skövde 2014 18
Skövde 2015 25
Skövde 2016 21
Tibro 2009 1
Tibro 2010 2,4
Tibro 2011 6,4
Tibro 2012 8
Tibro 2013 8
Tibro 2014 15
Tibro 2015 21
Tibro 2016 25
Västra Götaland 2008 10
Västra Götaland 2009 11
Västra Götaland 2010 13
Västra Götaland 2011 17
Västra Götaland 2012 21
Västra Götaland 2013 21
Västra Götaland 2014 20
Västra Götaland 2015 26
Västra Götaland 2016 25
Riket 2008 9,3
Riket 2009 10
Riket 2010 14
Riket 2011 18
Riket 2012 21
Riket 2013 23
Riket 2014 27
Riket 2015 31
Riket 2016 33
Datakälla: Ekomatmentrum, Skövde kommun, Tibro kommun och Falköping kommun

Kommentar

Falköping och Tibro är de två kommuner med högst andel ekologiskt, 26 respektive 25 procent. Falköping har sedan 2015 ökat andelen ekologiskt med sju procentenheter och Tibro med fyra procentenheter. Skövde har istället minskat andelen med fyra procentenheter. Alla kommuner ligger under medel för Sveriges kommuner och landsting. Ingen av kommunerna når inte heller Ekomatcentrums mål på 30 procent till 2016.

Nationella mål

"2006 formulerade regeringen ett nationellt inriktningsmål för konsumtionen av ekologiskt i offentlig sektor ” 25 % ekologiskt i offentlig sektor till 2010”. Eftersom inget nytt mål formulerats efter 2010 får målet anses gälla tills nytt mål formuleras.
Drivs med Miljöbarometern