Ekologiska livsmedel

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 3,6
Alla MÖS-kommuner 2010 6
Alla MÖS-kommuner 2011 10
Alla MÖS-kommuner 2012 12
Alla MÖS-kommuner 2013 10
Alla MÖS-kommuner 2014 17
Alla MÖS-kommuner 2015 21
Alla MÖS-kommuner 2016 22
Alla MÖS-kommuner 2017 22
Falköping 2008 5
Falköping 2009 8
Falköping 2010 13
Falköping 2011 20
Falköping 2012 19
Falköping 2013 19
Falköping 2014 19
Falköping 2015 19
Falköping 2016 26
Falköping 2017 24
Hjo 2011 5,3
Hjo 2013 8
Hjo 2014 14
Hjo 2015 17
Hjo 2016 18
Hjo 2017 18
Karlsborg 2011 11
Karlsborg 2013 4
Karlsborg 2016 18
Karlsborg 2017 21
Skövde 2009 1,7
Skövde 2010 2,6
Skövde 2011 9,7
Skövde 2012 9,9
Skövde 2013 11
Skövde 2014 18
Skövde 2015 25
Skövde 2016 21
Skövde 2017 19
Tibro 2009 1
Tibro 2010 2,4
Tibro 2011 6,4
Tibro 2012 8
Tibro 2013 8
Tibro 2014 15
Tibro 2015 21
Tibro 2016 25
Tibro 2017 26
Västra Götaland 2008 10
Västra Götaland 2009 11
Västra Götaland 2010 13
Västra Götaland 2011 17
Västra Götaland 2012 21
Västra Götaland 2013 21
Västra Götaland 2014 20
Västra Götaland 2015 26
Västra Götaland 2016 25
Västra Götaland 2017 32
Riket 2008 9,3
Riket 2009 10
Riket 2010 14
Riket 2011 18
Riket 2012 21
Riket 2013 23
Riket 2014 27
Riket 2015 31
Riket 2016 33
Riket 2017 36
Datakälla: Ekomatmentrum, Skövde kommun, Tibro kommun och Falköping kommun

Kommentar

Tibro och Falköping är de två kommuner med högst andel ekologiskt, 26 respektive 24 procent. Dock har andelen ekologiskt minskat i Falköping med två procentenheter sedan föregående år, även Skövdes andel har minskat med två procentenheter. I Karlsborg har andelen ökat med tre procentenheter. Alla kommuner ligger under medel för både länet och riket.

Nationella mål

Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.
Drivs med Miljöbarometern