Ekologiska livsmedel

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 22 2017
Falköping 24 2017
Hjo 18 2017
Karlsborg 21 2017
Skövde 19 2017
Tibro 26 2017
Västra Götaland 32 2017
Riket 36 2017
Datakälla: Ekomatmentrum, Skövde kommun, Tibro kommun och Falköping kommun

Kommentar

Tibro och Falköping är de två kommuner med högst andel ekologiskt, 26 respektive 24 procent. Dock har andelen ekologiskt minskat i Falköping med två procentenheter sedan föregående år, även Skövdes andel har minskat med två procentenheter. I Karlsborg har andelen ökat med tre procentenheter. Alla kommuner ligger under medel för både länet och riket.

Nationella mål

Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.
Drivs med Miljöbarometern