Ekologiska livsmedel

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.

Mätområde Senaste värdet Datum
Falköping 26 2016
Hjo 18 2016
Karlsborg 18 2016
Skövde 21 2016
Tibro 25 2016
Västra Götaland 25 2016
Riket 33 2016
Datakälla: Ekomatmentrum, Skövde kommun, Tibro kommun och Falköping kommun

Kommentar

Falköping och Tibro är de två kommuner med högst andel ekologiskt, 26 respektive 25 procent. Falköping har sedan 2015 ökat andelen ekologiskt med sju procentenheter och Tibro med fyra procentenheter. Skövde har istället minskat andelen med fyra procentenheter. Alla kommuner ligger under medel för Sveriges kommuner och landsting. Ingen av kommunerna når inte heller Ekomatcentrums mål på 30 procent till 2016.

Nationella mål

"2006 formulerade regeringen ett nationellt inriktningsmål för konsumtionen av ekologiskt i offentlig sektor ” 25 % ekologiskt i offentlig sektor till 2010”. Eftersom inget nytt mål formulerats efter 2010 får målet anses gälla tills nytt mål formuleras.
Drivs med Miljöbarometern