Bly i mossa

Bly i vägg- och husmossa.

Bly och dess föreningar är mycket giftiga. Redan vid låga doser kan effekter på nervsystemet uppstå. Foster och barn är en speciell riskgrupp eftersom deras hjärna och nervsystem fortfarande utvecklas.

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av mossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Mossa tar upp metaller främst från luft och nederbörd men inte från det underlag de växer på. Deras metallinnehåll utgör därigenom ett bra mått på tillförseln från luften. Rikstäckande undersökningar genomförs vart femte år sedan 1970.

Mätområde Datum Värde
Falköping 1980 65
Falköping 1985 13,7
Falköping 1990 12
Falköping 2000 4,4
Falköping 2005 2,6
Falköping 2010 2,15
Falköping 2015 1
Hjo 1975 12
Hjo 1980 26
Hjo 1990 7,2
Hjo 2010 2,6
Hjo 2015 1
Karlsborg 1975 17
Karlsborg 1980 31,67
Karlsborg 1985 24
Karlsborg 1990 13
Karlsborg 2000 5,1
Karlsborg 2005 2,15
Karlsborg 2010 3
Karlsborg 2015 0,8
Skövde 1975 40,5
Skövde 1980 33,5
Skövde 2000 6,3
Skövde 2010 2,3
Tibro 1975 39,5
Tibro 2015 0,9
Datakälla: IVL

Kommentar

Blyhalten i mossa har minskat genom åren. En förklaring till det är förbudet mot bly i bensin samt reglering av bly i bromsbelägg. För Skövde saknas ett mätvärde för år 2015
Drivs med Miljöbarometern