Skyddad natur

Andel skyddad areal av kommunens totala areal

Att skydda land- och vattenområden bidrar till bibehållen biologisk mångfald, sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngning av naturen.

Indikatorn visar hur skyddet av värdefulla naturområden utvecklas. Områdena är skyddade enligt miljöbalken som nationalpark, naturreservat eller biotopskydd. Både land- och vattenområden ingår.

Andel skyddad areal av kommunens totala areal
Datakälla: SCB
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2001
Senaste värdet:0,3 % (2015)
Utgångsvärde:0,1 % (2001)

Kommentar

Andelen skyddad natur har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. I Karlsborg ökade dock skyddad natur med 203 hektar under 2013, vilket är en ökning på nästan 10 procent. Högst andel har Skövde med 4,6 procent (3 135 hektar), tätt följd av Falköping med 4,4 procent (4 714 hektar). Hjo och Tibro har låg andel skyddad natur, endast 0,1 procent respektive 0,3 procent. I hela riket är drygt tio procent skyddad natur.
Drivs med Miljöbarometern