Skyddad natur

Andel skyddad areal av kommunens totala areal

Att skydda land- och vattenområden bidrar till bibehållen biologisk mångfald, sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngning av naturen.

Indikatorn visar hur skyddet av värdefulla naturområden utvecklas. Områdena är skyddade enligt miljöbalken som nationalpark, naturreservat eller biotopskydd. Både land- och vattenområden ingår.

Mätområde Datum Värde
Falköping 2000 4
Falköping 2001 3,5
Falköping 2002 3,6
Falköping 2003 3,9
Falköping 2004 4,1
Falköping 2006 3,7
Falköping 2007 3,6
Falköping 2008 3,7
Falköping 2009 3,8
Falköping 2010 4,1
Falköping 2011 4,3
Falköping 2012 4,4
Falköping 2013 4,4
Falköping 2014 4,4
Falköping 2015 4,4
Hjo 2011 0,1
Hjo 2012 0,1
Hjo 2013 0,1
Hjo 2014 0,1
Hjo 2015 0,1
Karlsborg 2000 2
Karlsborg 2001 2
Karlsborg 2002 2
Karlsborg 2003 2,1
Karlsborg 2004 2,1
Karlsborg 2006 2,1
Karlsborg 2007 2,1
Karlsborg 2008 2,3
Karlsborg 2009 2,3
Karlsborg 2010 2,3
Karlsborg 2011 2,3
Karlsborg 2012 2,3
Karlsborg 2013 2,6
Karlsborg 2014 2,7
Karlsborg 2015 2,7
Skövde 2000 2,3
Skövde 2001 2,6
Skövde 2002 2,9
Skövde 2003 3,3
Skövde 2004 3,3
Skövde 2006 4
Skövde 2007 3,9
Skövde 2008 4
Skövde 2009 4,3
Skövde 2010 4,3
Skövde 2011 4,5
Skövde 2012 4,5
Skövde 2013 4,5
Skövde 2014 4,6
Skövde 2015 4,6
Tibro 2001 0,1
Tibro 2002 0,1
Tibro 2003 0,1
Tibro 2004 0,1
Tibro 2006 0,1
Tibro 2007 0,1
Tibro 2008 0,1
Tibro 2009 0,1
Tibro 2010 0,1
Tibro 2011 0,2
Tibro 2012 0,2
Tibro 2013 0,2
Tibro 2014 0,2
Tibro 2015 0,3
Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen skyddad natur har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. I Karlsborg ökade dock skyddad natur med 203 hektar under 2013, vilket är en ökning på nästan 10 procent. Högst andel har Skövde med 4,6 procent (3 135 hektar), tätt följd av Falköping med 4,4 procent (4 714 hektar). Hjo och Tibro har låg andel skyddad natur, endast 0,1 procent respektive 0,3 procent. I hela riket är drygt tio procent skyddad natur.
Drivs med Miljöbarometern