Skyddad natur

Andel skyddad areal av kommunens totala areal

Att skydda land- och vattenområden bidrar till bibehållen biologisk mångfald, sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngning av naturen.

Indikatorn visar hur skyddet av värdefulla naturområden utvecklas. Områdena är skyddade enligt miljöbalken som nationalpark, naturreservat eller biotopskydd. Både land- och vattenområden ingår.

Andel skyddad areal av kommunens totala areal
Färgruta Skövde
Färgruta Falköping
Färgruta Karlsborg
Färgruta Tibro
Färgruta Hjo
Datakälla: SCB

Kommentar

I Karlsborg ökade mängden skyddad natur med 456 hektar 2017 vilket är en ökning på över 20 procent. Kommunen har nu totalt 2 587 hektar skyddad natur.

För övriga kommuner har det inte skett några större förändringar. Högst andel har Skövde med 4,6 procent (3 161 hektar), tätt följd av Falköping med 4,5 procent (4 787 hektar). Hjo och Tibro har låg andel skyddad natur, endast 0,2 procent (140 hektar) respektive 0,3 procent (61 hektar). I hela riket är drygt tio procent av naturen skyddad.
Drivs med Miljöbarometern