Miljöcertifierad skog

Andel FSC-certifierad skog.

FSC är en miljöcertifiering av skogsbruk med kriterier för miljöhänsyn. Indikatorn visar hur stor del av den produktiva skogsytan i kommunerna som är certifierad.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2006 18
Alla MÖS-kommuner 2009 26
Alla MÖS-kommuner 2011 33
Alla MÖS-kommuner 2013 39
Alla MÖS-kommuner 2017 46
Falköping 2006 5
Falköping 2009 20
Falköping 2011 8
Falköping 2013 34
Falköping 2017 43
Hjo 2006 2
Hjo 2009 23
Hjo 2011 77
Hjo 2013 32
Hjo 2017 38
Karlsborg 2006 26
Karlsborg 2009 36
Karlsborg 2011 36
Karlsborg 2013 58
Karlsborg 2017 59
Skövde 2006 39
Skövde 2009 19
Skövde 2011 29
Skövde 2013 27
Skövde 2017 40
Tibro 2006 12
Tibro 2009 39
Tibro 2011 52
Tibro 2013 48
Tibro 2017 44
Datakälla: FSC, Forest Stewardship Council, Sweden

Kommentar

Nästan hälften av skogen är miljöcertifierad i MÖS-kommunerna. Ytan har ökat från 208 kvadratkilometer år 2006 till 536 kvadratkilometer 2017. Karlsborg och Tibro är de kommuner med högst andel certifierad skog, 58 respektive 48 procent.

Jämfört med 2011 har andelen ökat i de flesta kommuner, förutom Tibro och Hjo. Hjo hade dock en topp 2011 som är mycket högre än resterande år, och kanske därför är ett mätvärde fel.

Drivs med Miljöbarometern