Miljöcertifierad skog

Andel FSC-certifierad skog.

FSC är en miljöcertifiering av skogsbruk med kriterier för miljöhänsyn. Indikatorn visar hur stor del av skogsytan i kommunerna som är certifierad.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2006 17
Alla MÖS-kommuner 2009 26
Alla MÖS-kommuner 2011 32
Falköping 2006 4,8
Falköping 2009 20
Falköping 2011 7,6
Hjo 2006 1,6
Hjo 2009 23
Hjo 2011 76
Karlsborg 2006 25
Karlsborg 2009 36
Karlsborg 2011 35
Skövde 2006 39
Skövde 2009 20
Skövde 2011 29
Tibro 2006 12
Tibro 2009 40
Tibro 2011 53
Datakälla: FSC, Forest Stewardship Council, Sweden

Kommentar

Nära en tredjedel av skogen i MÖS-kommunerna är FSC-certifierad. Ytan har nästan fördubblats sedan 2006. Hjo är den kommun med högst andel FSC-certifierad skog, 76 procent, följt av Tibro där drygt hälften är FSC-certifierad. Andelen FSC-certifierad skog i Falköping sjönk från 20 procent till 7,6 procent mellan år 2009-2011, medan Hjo ökade från 23 procent till 76 procent.
Drivs med Miljöbarometern