Miljöcertifierad skog

Andel FSC-certifierad skog.

FSC är en miljöcertifiering av skogsbruk med kriterier för miljöhänsyn. Indikatorn visar hur stor del av skogsytan i kommunerna som är certifierad.

Andel FSC-certifierad skog.
Datakälla: FSC, Forest Stewardship Council, Sweden
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2006
Senaste värdet:35 % (2011)
Utgångsvärde:25 % (2006)

Kommentar

Nära en tredjedel av skogen i MÖS-kommunerna är FSC-certifierad. Ytan har nästan fördubblats sedan 2006. Hjo är den kommun med högst andel FSC-certifierad skog, 76 procent, följt av Tibro där drygt hälften är FSC-certifierad. Andelen FSC-certifierad skog i Falköping sjönk från 20 procent till 7,6 procent mellan år 2009-2011, medan Hjo ökade från 23 procent till 76 procent.
Drivs med Miljöbarometern