Miljöcertifierad skog

Andel FSC-certifierad skog.

FSC är en miljöcertifiering av skogsbruk med kriterier för miljöhänsyn. Indikatorn visar hur stor del av skogsytan i kommunerna som är certifierad.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 32 2011
Falköping 7,6 2011
Hjo 76 2011
Karlsborg 35 2011
Skövde 29 2011
Tibro 53 2011
Datakälla: FSC, Forest Stewardship Council, Sweden

Kommentar

Nära en tredjedel av skogen i MÖS-kommunerna är FSC-certifierad. Ytan har nästan fördubblats sedan 2006. Hjo är den kommun med högst andel FSC-certifierad skog, 76 procent, följt av Tibro där drygt hälften är FSC-certifierad. Andelen FSC-certifierad skog i Falköping sjönk från 20 procent till 7,6 procent mellan år 2009-2011, medan Hjo ökade från 23 procent till 76 procent.
Drivs med Miljöbarometern