Kommunal miljöcertifierad skog

Andel av kommunens skog som är FSC-certifierad.

Andel av kommunens skog som är FSC-certifierad.
Färgruta Falköping
Färgruta Skövde
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Färgruta Karlsborg
Datakälla: Skövde kommun, Falköping kommun, Hjo kommun, Karlsborg kommun, Tibro kommun samt Kommunnätverket för Hållbar utveckling: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015.

Kommentar

All kommunal skog i Falköping är FSC-certifierad. I Skövde är 60 procent FSC-certifierad. Framöver kommer naturreservat att miljöcertifieras, vilket gör att andelen certifierad skog kommer att öka. Ingen kommunal skog i Tibro, Karlsborg eller Hjo är FSC-certifierad. Tibro kommun har ett naturvårdsprogram med mål att bedriva ett skogsbruk med hög ambitionsnivå.

I Hjo och Skövde följer man även upp andelen av kommunens egna produktionsskog som sköts enligt hyggesfritt skogsbruk och andelen av kommunens egna skogsinnehav som är avsatt för naturvård som NO (naturvård, orört) samt NS (naturvård med skötsel) område. Andelen som sköts enligt hyggesfritt skogsbruk år 2015 var 100 procent i Hjo och 30 procent i Skövde. Andelen av skogsinnehavet som var avsatt som NO eller NS område var år 2015 90 procent i Hjo och i Skövde 10 procent.
Drivs med Miljöbarometern