Ekologisk odling

Andel ekologiskt odlad åkermark

Ekologisk odling bidrar bland annat till minskad användning av kemikalier och bekämpningsmedel. Indikatorn visar andelen omställd åkermark. Mark under omställning ingår inte.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 14
Alla MÖS-kommuner 2010 16
Alla MÖS-kommuner 2011 19
Alla MÖS-kommuner 2012 20
Alla MÖS-kommuner 2013 22
Alla MÖS-kommuner 2014 28
Alla MÖS-kommuner 2015 25
Falköping 2009 10
Falköping 2010 12
Falköping 2011 14
Falköping 2012 13
Falköping 2013 15
Falköping 2014 21
Falköping 2015 19
Hjo 2009 22
Hjo 2010 23
Hjo 2011 25
Hjo 2012 26
Hjo 2013 29
Hjo 2014 37
Hjo 2015 35
Karlsborg 2009 12
Karlsborg 2010 14
Karlsborg 2011 19
Karlsborg 2012 20
Karlsborg 2013 29
Karlsborg 2014 33
Karlsborg 2015 25
Skövde 2009 18
Skövde 2010 20
Skövde 2011 25
Skövde 2012 29
Skövde 2013 29
Skövde 2014 35
Skövde 2015 30
Tibro 2009 10
Tibro 2010 11
Tibro 2011 11
Tibro 2012 17
Tibro 2013 20
Tibro 2014 23
Tibro 2015 21
Riket 2009 9
Riket 2010 10
Riket 2011 11
Riket 2012 13
Riket 2013 14
Riket 2014 18
Riket 2015 18
Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologisk odling i MÖS-kommunerna har ökat från 14 procent 2009 till 25 procent 2015. Kommunerna i MÖS har alla en högre andel ekologisk åkermark än andelen i hela riket som år 2015 låg på 18 procent. Samtliga kommuner hade en negativ trend mellan 2014 och 2015.

Riksdagen har tidigare satt upp målet att andelen ekologisk odling ska öka till minst 20 procent av landets jordbruksmark till år 2013. Detta mål har uppnåtts i alla kommuner utom Falköping.
Drivs med Miljöbarometern