Ekologisk odling

Andel ekologiskt odlad åkermark

Ekologisk odling bidrar bland annat till minskad användning av kemikalier och bekämpningsmedel. Indikatorn visar andelen omställd åkermark. Mark under omställning ingår inte.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 14
Alla MÖS-kommuner 2010 16
Alla MÖS-kommuner 2011 19
Alla MÖS-kommuner 2012 20
Alla MÖS-kommuner 2013 22
Alla MÖS-kommuner 2014 28
Alla MÖS-kommuner 2015 25
Alla MÖS-kommuner 2016 23
Alla MÖS-kommuner 2017 23
Falköping 2009 10
Falköping 2010 12
Falköping 2011 14
Falköping 2012 13
Falköping 2013 15
Falköping 2014 21
Falköping 2015 19
Falköping 2016 17
Falköping 2017 18
Hjo 2009 22
Hjo 2010 23
Hjo 2011 25
Hjo 2012 26
Hjo 2013 29
Hjo 2014 37
Hjo 2015 35
Hjo 2016 31
Hjo 2017 30
Karlsborg 2009 12
Karlsborg 2010 14
Karlsborg 2011 19
Karlsborg 2012 20
Karlsborg 2013 29
Karlsborg 2014 33
Karlsborg 2015 25
Karlsborg 2016 26
Karlsborg 2017 28
Skövde 2009 18
Skövde 2010 20
Skövde 2011 25
Skövde 2012 29
Skövde 2013 29
Skövde 2014 35
Skövde 2015 30
Skövde 2016 29
Skövde 2017 29
Tibro 2009 10
Tibro 2010 11
Tibro 2011 11
Tibro 2012 17
Tibro 2013 20
Tibro 2014 23
Tibro 2015 21
Tibro 2016 18
Tibro 2017 17
Riket 2009 9
Riket 2010 10
Riket 2011 11
Riket 2012 13
Riket 2013 14
Riket 2014 18
Riket 2015 18
Riket 2016 14
Riket 2017 15
Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Hjo är den kommun med högst andel ekologiskt odling, 30 procent, vilket innebär att kommunen redan har uppnått det nya nationella målet på 30 procent till 2030. Även Skövde och Karlsborg har snart uppnått målet som nu ligger på 29 respektive 28 procent ekologisk odling. Dock redovisar vi här endast åkermark och inte totala jordbruksmark. Kommunerna i MÖS har alla en högre andel ekologisk åkermark än genomsnittet i riket som år 2017 låg på 15 procent.

Ekologisk odling ökade fram till och med 2014 men har därefter minskat för alla kommuner. Karlsborg har dock haft en positiv trend de två senaste åren och under 2017 ökade andelen ekologiskt åkermark i Falköping.Nationella mål

Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.
Drivs med Miljöbarometern