Ekologisk odling

Andel ekologiskt odlad åkermark

Ekologisk odling bidrar bland annat till minskad användning av kemikalier och bekämpningsmedel. Indikatorn visar andelen omställd åkermark. Mark under omställning ingår inte.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 25 2015
Falköping 19 2015
Hjo 35 2015
Karlsborg 25 2015
Skövde 30 2015
Tibro 21 2015
Riket 18 2015
Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologisk odling i MÖS-kommunerna har ökat från 14 procent 2009 till 25 procent 2015. Kommunerna i MÖS har alla en högre andel ekologisk åkermark än andelen i hela riket som år 2015 låg på 18 procent. Samtliga kommuner hade en negativ trend mellan 2014 och 2015.

Riksdagen har tidigare satt upp målet att andelen ekologisk odling ska öka till minst 20 procent av landets jordbruksmark till år 2013. Detta mål har uppnåtts i alla kommuner utom Falköping.
Drivs med Miljöbarometern