Flyktiga organiska ämnen

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen per invånare (NMVOC).

Flyktiga organiska ämnen eller NMVOC (exklusive metan) är ett samlingsnamn för ett stort antal gasformiga organiska ämnen, som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. De bildas vid ofullständig förbränning och avges också vid avdunstning från lösningsmedel och bensin. Under sommarhalvåret bidrar ämnena tillsammans med kväveoxider och solljus till bildning av marknära ozon.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 1990 45,1
Alla MÖS-kommuner 2000 31,1
Alla MÖS-kommuner 2005 30,2
Alla MÖS-kommuner 2006 29,6
Alla MÖS-kommuner 2007 29,3
Alla MÖS-kommuner 2008 28,5
Alla MÖS-kommuner 2009 28,7
Alla MÖS-kommuner 2010 28,7
Alla MÖS-kommuner 2011 28,1
Alla MÖS-kommuner 2012 26,8
Alla MÖS-kommuner 2013 26,2
Alla MÖS-kommuner 2014 25,8
Falköping 1990 51,3
Falköping 2000 38,7
Falköping 2005 37,4
Falköping 2006 37,5
Falköping 2007 36,9
Falköping 2008 36
Falköping 2009 34
Falköping 2010 34,5
Falköping 2011 33,6
Falköping 2012 32,9
Falköping 2013 32,3
Falköping 2014 31,9
Hjo 1990 46,1
Hjo 2000 35,4
Hjo 2005 35
Hjo 2006 35,6
Hjo 2007 35,7
Hjo 2008 35,4
Hjo 2009 38,3
Hjo 2010 38,9
Hjo 2011 38,6
Hjo 2012 38,5
Hjo 2013 38,5
Hjo 2014 38,1
Karlsborg 1990 40,2
Karlsborg 2000 24,7
Karlsborg 2005 22,8
Karlsborg 2006 22,2
Karlsborg 2007 22,1
Karlsborg 2008 21,6
Karlsborg 2009 22,3
Karlsborg 2010 22,6
Karlsborg 2011 21,8
Karlsborg 2012 19,4
Karlsborg 2013 19,1
Karlsborg 2014 18,7
Skövde 1990 41,9
Skövde 2000 26,5
Skövde 2005 25,7
Skövde 2006 24,3
Skövde 2007 23,9
Skövde 2008 23,1
Skövde 2009 23,8
Skövde 2010 23,3
Skövde 2011 22,8
Skövde 2012 21,2
Skövde 2013 20,6
Skövde 2014 20,3
Tibro 1990 43,2
Tibro 2000 30,8
Tibro 2005 31,4
Tibro 2006 31,3
Tibro 2007 31,3
Tibro 2008 30,8
Tibro 2009 32,8
Tibro 2010 33,1
Tibro 2011 32,5
Tibro 2012 30,3
Tibro 2013 29,6
Tibro 2014 29,1
Riket 1990 42,6
Riket 2000 26,7
Riket 2005 24,2
Riket 2006 23,7
Riket 2007 23,3
Riket 2008 22,4
Riket 2009 22,3
Riket 2010 22,3
Riket 2011 21,5
Riket 2012 20,3
Riket 2013 19,5
Riket 2014 18,9
Datakälla: RUS (Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet)

Kommentar

Utsläppen har generellt en minskande trend även om de periodvis ökat i vissa kommuner. Utsläppen kommer främst från industriprocesser, energiförsörjning och transporter.

Data till indikatorn hämtas från nationella emissionsdatabasen. För enskilda kommuner är statistiken relativt osäker och bör tolkas med viss försiktighet. Emissionsdatabasen uppdateras årligen, även historiska utsläppsvärden kan uppdateras eftersom utsläppsberäkningarna utvecklas och förbättras kontinuerligt.
Drivs med Miljöbarometern