Växthusgasutsläpp exkl. industri och jordbruk

Utsläpp av växthusgaser exklusive industri och jordbruk

För att kunna göra en något mer rättvisande jämförelse mellan kommunerna och riket redovisas här växthusgasutsläpp exklusive industri, jordbruk och förmodade utsläpp från flygflottiljen F6 som lades ner under 90-talet.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 1990 4,5
Alla MÖS-kommuner 2000 3,6
Alla MÖS-kommuner 2005 3,4
Alla MÖS-kommuner 2010 3,3
Alla MÖS-kommuner 2011 3,1
Alla MÖS-kommuner 2012 3
Alla MÖS-kommuner 2013 2,9
Alla MÖS-kommuner 2014 2,7
Alla MÖS-kommuner 2015 2,6
Falköping 1990 4,4
Falköping 2000 4,1
Falköping 2005 3,8
Falköping 2010 3,6
Falköping 2011 3,4
Falköping 2012 3,3
Falköping 2013 3,1
Falköping 2014 3
Falköping 2015 3
Hjo 1990 3,7
Hjo 2000 3,5
Hjo 2005 3,2
Hjo 2010 3,1
Hjo 2011 2,9
Hjo 2012 2,8
Hjo 2013 2,7
Hjo 2014 2,5
Hjo 2015 2,4
Karlsborg 1990 3,9
Karlsborg 2000 4,2
Karlsborg 2005 4,2
Karlsborg 2010 4,1
Karlsborg 2011 3,8
Karlsborg 2012 3,6
Karlsborg 2013 3,5
Karlsborg 2014 3,4
Karlsborg 2015 3,4
Skövde 1990 3,8
Skövde 2000 3,3
Skövde 2005 3,2
Skövde 2010 3,2
Skövde 2011 3,1
Skövde 2012 3
Skövde 2013 2,9
Skövde 2014 2,6
Skövde 2015 2,5
Tibro 1990 3,2
Tibro 2000 3,1
Tibro 2005 2,8
Tibro 2010 2,5
Tibro 2011 2,3
Tibro 2012 2,2
Tibro 2013 2,2
Tibro 2014 2,1
Tibro 2015 2
Riket 1990 5
Riket 2000 4,4
Riket 2005 4,3
Riket 2010 4,1
Riket 2011 3,7
Riket 2012 3,5
Riket 2013 3,3
Riket 2014 3,1
Riket 2015 3,1
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, bearbetat

Kommentar

När dessa verksamheter exkluderas ligger Skövde (2,5 ton/invånare), Hjo (2,4 ton/invånare) och Tibro (2,0 ton/invånare) under riks- och länsgenomsnittet som ligger på 3,1 ton/invånare samt 2,7 ton/invånare. Även medelvärdet bland MÖS-kommunerna ligger under både länet och riket och ligger nu på 2,6 ton/invånare. Detta är det lägsta värdet under mätperioden. Karlsborg ligger dock över genomsnittet för länet och riket medan Falköping ligger över genomsnittet för länet.

När dessa sektorer exkluderats är den totala minskningen per invånare bland MÖS-kommunerna 42 procent vilket är mer än det nationella målet. Dock ingår jordbruk i det målet, vilket har exkluderats här.

Etappmål till begränsad klimatpåverkan

Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Det långsiktiga målet är att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Drivs med Miljöbarometern