Årsnederbörd

Årsnederbörden vid mätstationen i Skövde.

Indikatorn visar nederbörd vid SMHI:s väderstation i Skövde.

Mätområde Datum Värde
Årsvärde 1963 634,8
Årsvärde 1964 607
Årsvärde 1965 709,5
Årsvärde 1966 631,3
Årsvärde 1967 825
Årsvärde 1968 674,9
Årsvärde 1969 618,2
Årsvärde 1970 711,4
Årsvärde 1971 629,4
Årsvärde 1972 538,6
Årsvärde 1973 523,9
Årsvärde 1974 672,1
Årsvärde 1975 475
Årsvärde 1976 519,4
Årsvärde 1977 829,7
Årsvärde 1978 692,1
Årsvärde 1979 667,8
Årsvärde 1980 724,7
Årsvärde 1981 691,7
Årsvärde 1982 565,4
Årsvärde 1983 616,8
Årsvärde 1984 526,9
Årsvärde 1985 825,1
Årsvärde 1986 630,2
Årsvärde 1987 581,2
Årsvärde 1988 771,9
Årsvärde 1989 482,6
Årsvärde 1990 482,6
Årsvärde 1991 585,4
Årsvärde 1992 639,4
Årsvärde 1993 725,8
Årsvärde 1994 679,7
Årsvärde 1995 758,2
Årsvärde 1996 553,2
Årsvärde 1997 600,4
Årsvärde 1998 889,2
Årsvärde 1999 731,9
Årsvärde 2000 832,7
Årsvärde 2001 693,8
Årsvärde 2002 778,9
Årsvärde 2003 701,8
Årsvärde 2004 759,1
Årsvärde 2005 642,4
Årsvärde 2006 778,3
Årsvärde 2007 896,7
Årsvärde 2008 821
Årsvärde 2009 739,5
Årsvärde 2010 750,4
Årsvärde 2011 833,2
Årsvärde 2012 937,8
Årsvärde 2013 558
Årsvärde 2014 784
Årsvärde 2015 733
Årsvärde 2016 576
Årsvärde 2017 616
Normalvärde 1961-1990 1963 652
Normalvärde 1961-1990 2017 652
Största sedan 1901 1963 897
Största sedan 1901 2017 897
Minsta sedan 1901 1963 433
Linjär trend 1963 617
Linjär trend 2017 745
Minsta sedan 1901 2017 433
Datakälla: SMHI

Kommentar

Sedan år 1998 har nederbördsmängden varit högre än normalvärdet alla år utom 2005, 2013 samt de två senaste åren. År 2012 hade den högsta nederbördsmängden sedan mätningarna började och år 2007 hade det näst högsta årsnederbörden.
Drivs med Miljöbarometern