Årsnederbörd

Årsnederbörden vid mätstationen i Skövde.

Indikatorn visar nederbörd vid SMHI:s väderstation i Skövde.

Årsnederbörden vid mätstationen i Skövde.
Färgruta Årsvärde
Färgruta Normalvärde 1961-1990
Datakälla: SMHI
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2017
Senaste värdet:652 mm (2017)
Utgångsvärde:652 mm (2017)

Kommentar

Sedan år 1998 har nederbördsmängden varit högre än normalvärdet alla år utom 2005, 2013 samt de två senaste åren. År 2012 hade den högsta nederbördsmängden sedan mätningarna började och år 2007 hade det näst högsta årsnederbörden.
Drivs med Miljöbarometern