Årsnederbörd

Årsnederbörden vid mätstationen i Skövde.

Indikatorn visar nederbörd vid SMHI:s väderstation i Skövde.

Mätområde Senaste värdet Datum
Årsvärde 733 2015
Normalvärde 1961-1990 652 2015
Största sedan 1901 938 2015
Minsta sedan 1901 433 2015
Linjär trend 781 2015
Datakälla: SMHI

Kommentar

Sedan år 1998 har nederbördsmängden varit högre än normalvärdet alla år utom 2005 och 2013. År 2012 hade den högsta nederbördsmängden sedan mätningarna började och år 2007 hade det näst högsta årsnederbörden.
Drivs med Miljöbarometern