Årsnederbörd

Årsnederbörden vid mätstationen i Skövde.

Indikatorn visar nederbörd vid SMHI:s väderstation i Skövde.

Mätområde Senaste värdet Datum
Årsvärde 616 2017
Normalvärde 1961-1990 652 2017
Största sedan 1901 897 2017
Minsta sedan 1901 433 2017
Linjär trend 745 2017
Datakälla: SMHI

Kommentar

Sedan år 1998 har nederbördsmängden varit högre än normalvärdet alla år utom 2005, 2013 samt de två senaste åren. År 2012 hade den högsta nederbördsmängden sedan mätningarna började och år 2007 hade det näst högsta årsnederbörden.
Drivs med Miljöbarometern