Årsnederbörd

Årsnederbörden vid mätstationen i Skövde.

Indikatorn visar nederbörd vid SMHI:s väderstation i Skövde.

Årsnederbörden vid mätstationen i Skövde.
Färgruta Årsvärde
Färgruta Linjär trend
Datakälla: SMHI
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2015
Senaste värdet:781 mm (2015)
Utgångsvärde:781 mm (2015)

Kommentar

Sedan år 1998 har nederbördsmängden varit högre än normalvärdet alla år utom 2005 och 2013. År 2012 hade den högsta nederbördsmängden sedan mätningarna började och år 2007 hade det näst högsta årsnederbörden.
Drivs med Miljöbarometern