Årsmedeltemperatur

Årsmedeltemperatur vid mätstationen i Skövde.

Indikatorn visar temperatur vid SMHI:s väderstation i Skövde.

Årsmedeltemperatur vid mätstationen i Skövde.
Färgruta Årsvärde
Färgruta Linjär trend
Datakälla: SMHI
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2015
Senaste värdet:7,8 °C (2015)
Utgångsvärde:7,8 °C (2015)

Kommentar

År 2014 var det varmaste året sedan mätningarna startade. Sedan 1990 är det bara två år som medeltemperaturen var lägre än normalvärdet för referensperioden 1961-1990.
Drivs med Miljöbarometern