Årsmedeltemperatur

Årsmedeltemperatur vid mätstationen i Skövde.

Indikatorn visar temperatur vid SMHI:s väderstation i Skövde.

Mätområde Datum Värde
Årsvärde 1961 7,2
Årsvärde 1962 5,4
Årsvärde 1963 5,5
Årsvärde 1964 6,3
Årsvärde 1965 5,6
Årsvärde 1966 5,3
Årsvärde 1967 6,6
Årsvärde 1968 6,2
Årsvärde 1969 5,9
Årsvärde 1970 5
Årsvärde 1971 6,8
Årsvärde 1972 6,8
Årsvärde 1973 6,8
Årsvärde 1974 7,2
Årsvärde 1975 8
Årsvärde 1976 6
Årsvärde 1977 6
Årsvärde 1978 5,7
Årsvärde 1979 5,2
Årsvärde 1980 5,5
Årsvärde 1981 5,7
Årsvärde 1982 6,8
Årsvärde 1983 7,3
Årsvärde 1984 6,8
Årsvärde 1985 4,6
Årsvärde 1986 5,8
Årsvärde 1987 4,8
Årsvärde 1988 6,9
Årsvärde 1989 8,2
Årsvärde 1990 8,3
Årsvärde 1991 7,2
Årsvärde 1992 7,7
Årsvärde 1993 6,3
Årsvärde 1994 7
Årsvärde 1995 6,8
Årsvärde 1996 5,8
Årsvärde 1997 7,4
Årsvärde 1998 6,6
Årsvärde 1999 7,5
Årsvärde 2000 8,1
Årsvärde 2001 6,8
Årsvärde 2002 7,8
Årsvärde 2003 7,5
Årsvärde 2004 7,3
Årsvärde 2005 7,5
Årsvärde 2006 8,2
Årsvärde 2007 8
Årsvärde 2008 8,2
Årsvärde 2009 7,3
Årsvärde 2010 5,4
Årsvärde 2011 8,1
Årsvärde 2012 7,1
Årsvärde 2013 7,4
Årsvärde 2014 8,8
Årsvärde 2015 8,2
Årsvärde 2016 7,9
Årsvärde 2017 7,9
Normalvärde 1961-1990 1961 6,3
Normalvärde 1961-1990 2017 6,3
Högsta sedan 1901 1961 8,8
Högsta sedan 1901 2017 8,8
Lägsta sedan 1901 1961 4,4
Linjär trend 1961 5,8
Linjär trend 2017 7,9
Lägsta sedan 1901 2017 4,4
Datakälla: SMHI

Kommentar

År 2014 var det varmaste året sedan mätningarna startade. Sedan 1990 är det bara två år som medeltemperaturen har varit lägre än normalvärdet för referensperioden 1961-1990.
Drivs med Miljöbarometern