Årsmedeltemperatur

Årsmedeltemperatur vid mätstationen i Skövde.

Indikatorn visar temperatur vid SMHI:s väderstation i Skövde.

Årsmedeltemperatur vid mätstationen i Skövde.
Färgruta Årsvärde
Färgruta Högsta sedan 1901
Datakälla: SMHI
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2017
Senaste värdet:8,8 °C (2017)
Utgångsvärde:8,8 °C (2017)

Kommentar

År 2014 var det varmaste året sedan mätningarna startade. Sedan 1990 är det bara två år som medeltemperaturen har varit lägre än normalvärdet för referensperioden 1961-1990.
Drivs med Miljöbarometern