Årsmedeltemperatur

Årsmedeltemperatur vid mätstationen i Skövde.

Indikatorn visar temperatur vid SMHI:s väderstation i Skövde.

Mätområde Senaste värdet Datum
Årsvärde 8,3 2015
Normalvärde 1961-1990 6,3 2015
Högsta sedan 1901 8,8 2015
Lägsta sedan 1901 4,4 2015
Linjär trend 7,8 2015
Datakälla: SMHI

Kommentar

År 2014 var det varmaste året sedan mätningarna startade. Sedan 1990 är det bara två år som medeltemperaturen var lägre än normalvärdet för referensperioden 1961-1990.
Drivs med Miljöbarometern