Årsmedeltemperatur

Årsmedeltemperatur vid mätstationen i Skövde.

Indikatorn visar temperatur vid SMHI:s väderstation i Skövde.

Årsmedeltemperatur vid mätstationen i Skövde.
Färgruta Årsvärde
Färgruta Högsta sedan 1901
Färgruta Linjär trend
Färgruta Normalvärde 1961-1990
Färgruta Lägsta sedan 1901
Datakälla: SMHI
Senaste värdet:7,9 °C (2017)
Utgångsvärde:8,3 °C (1990)

Kommentar

År 2014 var det varmaste året sedan mätningarna startade. Sedan 1990 är det bara två år som medeltemperaturen har varit lägre än normalvärdet för referensperioden 1961-1990.
Drivs med Miljöbarometern