Vindkraft

Installerad effekt vindkraft, ackumulerat.

Vindkraft utgör ett förnybart energislag som prioriteras i energipolitiken. Vinsterna med vindkraft är flera. Ur ett miljöperspektiv bidrar det till mer produktion av förnybar energi och ekonomiskt genom att intäkterna från vindkraftsetableringarna hamnar på lokal nivå.

År 2003 redovisas installerad effekt fram till och med 2003.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 95644 2016
Falköping 50174 2016
Hjo 36720 2016
Karlsborg 4450 2016
Skövde 4300 2016
Datakälla: Vindkraftstatistik, Energimyndigheten

Kommentar

Utbyggnaden av vindkraft har ökat betydligt bland MÖS-kommunerna. Från en installerad effekt på 8 MW (19 kraftverk) år 2003 till 96 MW (79 kraftverk) 2015. Falköping och Hjo är de kommuner som har mest vindkraft medan Tibro helt saknar vindkraftverk.

Under 2015 skedde en kraftig ökning med 11 nya vindkraftverk i Hjo, vilket innebär att vindkraftskapaciteten har mer än fördubblats i Hjo under året.
I Sverige hade 176 kommuner vindkraftverk år 2014. Genomsnittet för dessa var 17 vindkraftverk med en installerad effekt på 29,1 MW per kommun. Falköpings kommun utmärker sig genom att ligga långt över genomsnittet.

Västra Götalands län är fortfarande det län som har flest installerad vindkraft med 800 MW och en årsproduktion på över 2 TWh.
Drivs med Miljöbarometern