Vindkraft

Installerad effekt vindkraft, ackumulerat.

Vindkraft utgör ett förnybart energislag som prioriteras i energipolitiken. Vinsterna med vindkraft är flera. Ur ett miljöperspektiv bidrar det till mer produktion av förnybar energi och ekonomiskt genom att intäkterna från vindkraftsetableringarna hamnar på lokal nivå.

År 2003 redovisas installerad effekt fram till och med 2003.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2003 8463
Alla MÖS-kommuner 2004 10283
Alla MÖS-kommuner 2005 13583
Alla MÖS-kommuner 2006 17308
Alla MÖS-kommuner 2007 24308
Alla MÖS-kommuner 2008 35108
Alla MÖS-kommuner 2009 37108
Alla MÖS-kommuner 2010 68708
Alla MÖS-kommuner 2011 71908
Alla MÖS-kommuner 2012 71908
Alla MÖS-kommuner 2013 70108
Alla MÖS-kommuner 2014 76029
Alla MÖS-kommuner 2015 96279
Alla MÖS-kommuner 2016 95644
Falköping 2003 6828
Falköping 2004 8648
Falköping 2005 8648
Falköping 2006 10473
Falköping 2007 14273
Falköping 2008 22673
Falköping 2009 24673
Falköping 2010 39473
Falköping 2011 42673
Falköping 2012 42673
Falköping 2013 44873
Falköping 2014 50774
Falköping 2015 50624
Falköping 2016 50174
Hjo 2003 1205
Hjo 2004 1205
Hjo 2005 2105
Hjo 2006 2105
Hjo 2007 5305
Hjo 2008 7705
Hjo 2009 7705
Hjo 2010 20505
Hjo 2011 20505
Hjo 2012 20505
Hjo 2013 16505
Hjo 2014 16505
Hjo 2015 36905
Hjo 2016 36720
Karlsborg 2003 430
Karlsborg 2004 430
Karlsborg 2005 430
Karlsborg 2006 430
Karlsborg 2007 430
Karlsborg 2008 430
Karlsborg 2009 430
Karlsborg 2010 4430
Karlsborg 2011 4430
Karlsborg 2012 4430
Karlsborg 2013 4430
Karlsborg 2014 4450
Karlsborg 2015 4450
Karlsborg 2016 4450
Skövde 2005 2400
Skövde 2006 4300
Skövde 2007 4300
Skövde 2008 4300
Skövde 2009 4300
Skövde 2010 4300
Skövde 2011 4300
Skövde 2012 4300
Skövde 2013 4300
Skövde 2014 4300
Skövde 2015 4300
Skövde 2016 4300
Datakälla: Vindkraftstatistik, Energimyndigheten

Kommentar

Utbyggnaden av vindkraft har ökat betydligt bland MÖS-kommunerna. Från en installerad effekt på 8 MW (19 kraftverk) år 2003 till 96 MW (79 kraftverk) 2015. Falköping och Hjo är de kommuner som har mest vindkraft medan Tibro helt saknar vindkraftverk.

Under 2015 skedde en kraftig ökning med 11 nya vindkraftverk i Hjo, vilket innebär att vindkraftskapaciteten har mer än fördubblats i Hjo under året.
I Sverige hade 176 kommuner vindkraftverk år 2014. Genomsnittet för dessa var 17 vindkraftverk med en installerad effekt på 29,1 MW per kommun. Falköpings kommun utmärker sig genom att ligga långt över genomsnittet.

Västra Götalands län är fortfarande det län som har flest installerad vindkraft med 800 MW och en årsproduktion på över 2 TWh.
Drivs med Miljöbarometern