Vindkraft

Installerad effekt vindkraft, ackumulerat.

Vindkraft utgör ett förnybart energislag som prioriteras i energipolitiken. Vinsterna med vindkraft är flera. Ur ett miljöperspektiv bidrar det till mer produktion av förnybar energi och ekonomiskt genom att intäkterna från vindkraftsetableringarna hamnar på lokal nivå.

År 2003 redovisas installerad effekt fram till och med 2003.

Installerad effekt vindkraft, ackumulerat.
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Datakälla: Vindkraftstatistik, Energimyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2003
Senaste värdet:96279 kW (2015)
Utgångsvärde:8463 kW (2003)

Kommentar

Utbyggnaden av vindkraft har ökat betydligt bland MÖS-kommunerna. Från en installerad effekt på 8 MW (19 kraftverk) år 2003 till 96 MW (79 kraftverk) 2015. Falköping och Hjo är de kommuner som har mest vindkraft medan Tibro helt saknar vindkraftverk.

Under 2015 skedde en kraftig ökning med 11 nya vindkraftverk i Hjo, vilket innebär att vindkraftskapaciteten har mer än fördubblats i Hjo under året.
I Sverige hade 176 kommuner vindkraftverk år 2014. Genomsnittet för dessa var 17 vindkraftverk med en installerad effekt på 29,1 MW per kommun. Falköpings kommun utmärker sig genom att ligga långt över genomsnittet.

Västra Götalands län är fortfarande det län som har flest installerad vindkraft med 800 MW och en årsproduktion på över 2 TWh.
Drivs med Miljöbarometern