Vindkraft

Installerad effekt vindkraft, ackumulerat.

Vindkraft utgör ett förnybart energislag som prioriteras i energipolitiken. Vinsterna med vindkraft är flera. Ur ett miljöperspektiv bidrar det till mer produktion av förnybar energi och ekonomiskt genom att intäkterna från vindkraftsetableringarna hamnar på lokal nivå.

År 2003 redovisas installerad effekt fram till och med 2003.

Installerad effekt vindkraft, ackumulerat.
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Datakälla: Vindkraftstatistik, Energimyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2003
Senaste värdet:97920 kW (2017)
Utgångsvärde:8463 kW (2003)

Kommentar

Utbyggnaden av vindkraft har ökat betydligt bland MÖS-kommunerna. Från en installerad effekt på 8 MW (19 kraftverk) år 2003 till 98 MW (77 vindkraftverk) år 2017. Falköping och Hjo är de kommuner som har mest vindkraft medan Tibro helt saknar vindkraftverk.

I Sverige har 174 kommuner vindkraftverk. Genomsnittet för dessa är 19 vindkraftverk med en installerad effekt på 38 MW per kommun. Falköpings kommun utmärker sig genom att ligga långt över genomsnittet. Även Hjo ligger över genomsnittet i riket.

Den största ökningen av installerad vindkraftseffekt i landet under 2017 skedde i Västra Götaland där den installerade effekten ökade med 73 MW till 879 MW, vilket gav en elproduktion på 2 TW. Västra Götaland är därför fortfarande det län med mest installerad effekt vindkraft i Sverige.
Drivs med Miljöbarometern