Solceller

Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 1589 2016
Falköping 370 2016
Hjo 236 2016
Karlsborg 65 2016
Skövde 827 2016
Tibro 91 2016
Datakälla: SCB

Kommentar

I Skövde finns flest solcellsanläggningar (48 stycken) med en installerad effekt på 827 kW. På Skaraborgs sjukhus i Skövde ligger en av Sveriges största takbundna solcellsanläggningar. Man har även byggt två skärmtak på delar av personalparkeringar i en länga på totalt 500 kvadratmeter och håller på att montera ytterligare 16 skärmtak.

Totalt finns det 124 solcellsanläggningar i de fem kommunerna med en total installerad effekt på knappt 1 590 kW.
Drivs med Miljöbarometern