Solceller

Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet

Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet
Datakälla: SCB
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2016
Senaste värdet:236 kW (2016)
Utgångsvärde:236 kW (2016)

Kommentar

I Skövde finns flest solcellsanläggningar (48 stycken) med en installerad effekt på 827 kW. På Skaraborgs sjukhus i Skövde ligger en av Sveriges största takbundna solcellsanläggningar. Man har även byggt två skärmtak på delar av personalparkeringar i en länga på totalt 500 kvadratmeter och håller på att montera ytterligare 16 skärmtak.

Totalt finns det 124 solcellsanläggningar i de fem kommunerna med en total installerad effekt på knappt 1 590 kW.
Drivs med Miljöbarometern