Solceller

Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2016 1600
Alla MÖS-kommuner 2017 3340
Falköping 2016 370
Falköping 2017 720
Hjo 2016 230
Hjo 2017 360
Karlsborg 2016 80
Karlsborg 2017 110
Skövde 2016 830
Skövde 2017 2030
Tibro 2016 90
Tibro 2017 120
Datakälla: SCB

Kommentar

Installerad effekt solceller har mer än fördubblats inom östra Skaraborg, och har ökat inom alla fem kommuner. I Skövde och Falköping har det skett markanta ökningar.

På Skaraborgs sjukhus i Skövde ligger en av Sveriges största takbundna solcellsanläggningar. Man har även byggt två skärmtak på delar av personalparkeringar i en länga på totalt 500 kvadratmeter och håller på att montera ytterligare 16 skärmtak som då kommer bli en av Sveriges största solcellsparker.

Totalt finns det 193 solcellsanläggningar i de fem kommunerna med en total installerad effekt på 3 340 kW.
Drivs med Miljöbarometern