Solceller

Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2016 1589
Falköping 2016 370
Hjo 2016 236
Karlsborg 2016 65
Skövde 2016 827
Tibro 2016 91
Datakälla: SCB

Kommentar

I Skövde finns flest solcellsanläggningar (48 stycken) med en installerad effekt på 827 kW. På Skaraborgs sjukhus i Skövde ligger en av Sveriges största takbundna solcellsanläggningar. Man har även byggt två skärmtak på delar av personalparkeringar i en länga på totalt 500 kvadratmeter och håller på att montera ytterligare 16 skärmtak.

Totalt finns det 124 solcellsanläggningar i de fem kommunerna med en total installerad effekt på knappt 1 590 kW.
Drivs med Miljöbarometern